În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informăm că site-ul web actiavts.com este deținută de Actia Automotive, cu număr de TVA FR58389187360, care locuiește la 5 RUE JORGE SEMPRUN BOITE POSTALE 74215 31432 TOULOUSE CEDEX 4.

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți trimite un e-mail la următoarea adresă formular de contact.

Acest site web actiavts.com este administrat de Grup Eina Digital S.L. în calitatea sa de operator de date.

Aplicabilitate

Aceste condiții de utilizare reglementează accesul și utilizarea site-ului web pe care Actia Automotive îl pune la dispoziția utilizatorilor de internet. Un utilizator este considerat a fi o persoană care accesează, navighează, utilizează sau participă la serviciile și activitățile site-ului web.

Prin accesarea și navigarea pe site, utilizatorul acceptă toți acești Termeni de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceste condiții, trebuie să vă abțineți de la utilizarea site-ului web.

Site-ul web și produsele și serviciile oferite de Actia Automotive sunt destinate persoanelor majore cu capacitate juridică suficientă pentru a se supune acestor Termeni de utilizare. Este posibil ca utilizarea anumitor servicii sau contractarea anumitor bunuri sau servicii să facă obiectul unor condiții speciale complementare care vor necesita un consimțământ expres și care vor prevala în orice caz asupra acestor condiții generale.

Accesul la site-ul web

Accesul utilizatorilor la acest site este gratuit.

Cu toate acestea, accesul la zona privată și accesul la căutarea de informații tehnice de către utilizator necesită un numele de utilizator și o parolă care sunt generate odată ce utilizatorul este înregistrat pe platformă.

Înregistrarea pe platformă se realizează prin Actia Automotive sau Grup Eina Digital S.L..

Conținut și utilizare

Utilizatorul trebuie să viziteze site-ul în mod responsabil și în conformitate cu legislația în vigoare, cu buna credință, cu prezentele condiții și cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială deținute de către Actia Automotive sau orice altă persoană fizică sau juridică.

Utilizarea oricărui conținut al site-ului în scopuri care sunt sau ar putea fi ilicite este strict interzisă, precum și efectuarea oricărei acțiuni care cauzează sau ar putea cauza daune sau modificări de orice fel care nu sunt consimțite de Actia Automotive, site-ului sau conținutului acestuia.

Proprietarul site-ului nu se identifică cu opiniile exprimate în cadrul acestuia de către colaboratorii săi. Compania își rezervă dreptul de a face modificări neanunțate pe care le consideră adecvate pe site-ul său și poate modifica, șterge sau adăuga conținut și servicii furnizate prin intermediul acestuia, precum și modul în care acestea sunt prezentate sau localizate pe serverele sale.

Proprietatea intelectuală și industrială

Drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului paginilor web sunt deținute de către Grup Eina Digital S.L. și, prin urmare, reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, transformarea sau orice altă activitate realizată cu conținutul site-ului este interzisă, chiar dacă sunt citate sursele, cu excepția consimțământului prealabil, expres și scris al Grup Eina Digital S.L.. Toate denumirile comerciale, mărcile comerciale sau semnele distinctive de orice fel conținute în paginile web ale companiei sunt proprietatea proprietarilor acestora și sunt protejate prin lege.

Grup Eina Digital S.L. nu acordă nicio licență sau autorizație de utilizare de niciun fel asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală și industrială sau asupra oricărei alte proprietăți sau drepturi legate de site-ul web și, în niciun caz, nu se va înțelege că accesul și navigarea utilizatorilor implică o renunțare, o transmitere, o licență sau o cesiune totală sau parțială a acestor drepturi de către Grup Eina Digital S.L..

Orice utilizare a unui astfel de conținut care nu a fost autorizată în prealabil de către Grup Eina Digital S.L. va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială și va da naștere la responsabilitățile stabilite prin lege. Grup Eina Digital S.L., își rezervă dreptul de a lua măsuri judiciare și extrajudiciare adecvate împotriva utilizatorului.

Răspundere și garanții

Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L. declară că a adoptat măsurile necesare care, în limita posibilităților sale și a stadiului tehnologiei, permit funcționarea corectă a site-ului său web, precum și absența virușilor și a componentelor dăunătoare. Cu toate acestea, Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L. nu poate fi considerat responsabil pentru următoarele situații, enumerate cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Continuitatea și disponibilitatea conținutului.
  • Absența erorilor în conținutul respectiv sau corectarea oricăror defecte care ar putea apărea.
  • Absența virușilor și/sau a altor componente dăunătoare.
  • Pagubele sau vătămările cauzate de orice persoană care încalcă sistemele de securitate ale Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L..
  • Utilizarea pe care utilizatorii o pot face din conținutul inclus pe site. În consecință, Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L., nu garantează că utilizarea pe care utilizatorii o pot face din conținutul care poate fi inclus pe site-ul web, dacă este cazul, este în conformitate cu acest anunț legal, nici că utilizarea site-ului web se realizează cu diligență.
  • Utilizarea de către minori a site-ului web sau trimiterea de date cu caracter personal ale acestora fără permisiunea tutorelui lor, tutorele fiind responsabil pentru utilizarea internetului de către aceștia.
  • Conținutul pe care utilizatorul îl poate accesa prin intermediul unor linkuri neautorizate sau conținutul introdus de utilizatori prin comentarii sau instrumente similare.
  • Introducerea de date eronate de către utilizator sau de către o terță parte.

Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L. poate suspenda temporar, fără notificare prealabilă, accesul la site-ul web pentru operațiuni de întreținere, reparații, actualizare sau îmbunătățire. Cu toate acestea, dacă circumstanțele o permit, Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L. informează utilizatorul, în timp util, cu privire la data la care conținutul va fi suspendat.

De asemenea, în conformitate cu articolele 11 și 16 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSICE), Actia Automotive și Grup Eina Digital S.L., se angajează să elimine sau, dacă este cazul, să blocheze orice conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației în vigoare, drepturilor terților sau moralității și ordinii publice.

Link-uri (links)

Actia Automotive nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul unui link aparținând unui site web extern și nici nu garantează fiabilitatea, acuratețea, exhaustivitatea, veridicitatea, validitatea și disponibilitatea tehnică a acestuia.

În cazul în care pe alte site-uri web sunt stabilite legături către site-ul web al Actia Automotive nu poate fi interpretată ca Actia Automotive nu a autorizat linkul sau conținutul paginii de internet care conține linkul și nici nu poate fi inclus pe pagina legată un conținut inadecvat, defăimător, ilegal, obscen sau ilicit sau un alt conținut care contravine legislației în vigoare.

Actia Automotive își rezervă dreptul de a contacta proprietarul site-ului web către care este stabilit link-ul, în cazul în care consideră că reglementările au fost încălcate, precum și de a lua măsurile judiciare și extrajudiciare corespunzătoare.

Modificarea acestor condiții și a duratei

Actia Automotive poate modifica în orice moment condițiile stabilite în prezentul document, acestea fiind publicate în mod corespunzător în forma în care apar aici. Prezentele condiții vor intra în vigoare de la data punerii lor în aplicare, respectiv 08/02/2021, până când acestea sunt modificate prin altele publicate în mod corespunzător.